ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดจองพื้นที่จำหน่ายกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563


21 ต.ค. 2563 | 123