ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563


21 ต.ค. 2563 | 114