ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายอาหารและกระทงบริเวณลานอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2563


21 ต.ค. 2563 | 107