ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563


21 ต.ค. 2563 | 113