ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนเทศา 1 จากสำนักงานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรถึงธนาคารกรุงไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)