ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด


12 พ.ย. 2563 | 90