ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


29 ธ.ค. 2563 | 53