ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือด และหัวใจ ในเขตชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


8 ม.ค. 2564 | 14