ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศา 1


13 ม.ค. 2564 | 181


    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศา 1 โดยเริ่มจากสำนักงานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ถึง ธนาคารกรุงไทย ขนาดกว้าง 8.00 – 13.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีระยะทาง 1,420 เมตร ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจร การใช้รถใช้ถนนของประชาชนและผู้ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณถนนเทศา 1 เกิดความไม่สะดวกจากการปฏิบัติงานของเครื่องจักร

     เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศา 1 เริ่มจากสำนักงานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ถึง ธนาคารกรุงไทย มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร