ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราชดำเนิน 1 ซอยแยกซอย 13 ถึงสาย ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


19 ม.ค. 2564 | 192