เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำหนดจัดเวทีประชาคมชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างเวทีประชาคมระดับชุมชนประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 5 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 - 19.00 น.


26 ม.ค. 2564 | 173