ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตีเมืองกำแพงเพชร


4 ก.พ. 2564 | 180