ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


4 ก.พ. 2564 | 291