เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจบัญชีรายชื่อ เพิ่มชื่อ/ ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔


22 ก.พ. 2564 | 263