ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 23 กันยายน 2563


5 มี.ค. 2564 | 84