ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


8 มี.ค. 2564 | 160