ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร


12 มี.ค. 2564 | 168