ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ลานโพธิ์) และบริการรถรางนำเที่ยว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


18 มี.ค. 2564 | 148