ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1


23 มี.ค. 2564 | 208