ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง


23 มี.ค. 2564 | 101