สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ สั่งให้ถอนชื่อนายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


25 มี.ค. 2564 | 199