ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลวิ่งเพื่อนักเรียนกับวิถีใหม่ (Run For Student New Normal)