ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564


8 เม.ย. 2564 | 217