ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นการชั่วคราว


16 เม.ย. 2564 | 90