ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ลานโพธิ์) และบริการรถรางนำเที่ยว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นการชั่วคราว


19 เม.ย. 2564 | 69