ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณตลาดไนท์บาร์ซา


30 เม.ย. 2564 | 84