ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เหตุด่วน เหตุร้าย และข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 โทร.191 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง


30 เม.ย. 2564 | 146


ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เหตุด่วน เหตุร้าย และข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 โทร 191 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง