ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญรับชมกิจกรรมการฝึกภาคสนาม (การแสดงดนตรี) จากคณะครูและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ณ สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


13 มี.ค. 2561 | 323


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญรับชมกิจกรรมการฝึกภาคสนาม (การแสดงดนตรี) จากคณะครูและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ณ สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร