ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)


7 พ.ค. 2564 | 48