เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การจองฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 2 กลุ่ม


7 พ.ค. 2564 | 174