ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียน การจองสิทธิ์ และฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (อัพเดท 16.00 น.)


17 พ.ค. 2564 | 141