ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนปฏิบัติงานรถกวาดดูดฝุ่น ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564


25 มิ.ย. 2564 | 90