ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับสมัครสามชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้