ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


โดยคุณ Anun/ เมื่อวันที่ 04 February 2020 09:34

เข้าชมแล้วทั้งหมด 43 ครั้ง


อยากให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้มาเช้าตามเวลาปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกองที่ต้องมาให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 8.30 น ไม่ใช่ให้ประชาชนต้องมารอพนักงานเป็นชั่วโมง-ครึ่งชั่วโมง (พนักงานยังไม่มา) เรื่องการแจ้งการครอบครองที่ดิน อยากให้เทศบาลประสานข้อมูลกับทางที่ดินจังหวัดก่อน เพราะข้อมูลเป็นปัจจุบันมากกว่ามาก ไม่ใช่เป็นภาระให้ประชาชนต้องมาหาสำเนาโฉนดทุกใบ\เอกสารการซื้อขายที่ดินทุกใบมาให้ โดยฐานข้อมูลเทศบาลไม่เป็นปัจจุบันเลย ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น :

ท่านยังสามารถแสดงความเห็นได้ กรุณาเข้าสู่ระบบ