การขออนุญาตหอพัก


โดยคุณ กนิษฐา/ เมื่อวันที่ 19 April 2021 10:51

เข้าชมแล้วทั้งหมด 1,021 ครั้ง


ขอทราบขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตประกอบกิจการหอพักค่ะ


ความคิดเห็นทั้งหมด

PR.kppmu(ความเห็น 11)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โทร 055-718200 ต่อ 433
วันที่ 20 April 2021 10:14

แสดงความคิดเห็น :

ท่านยังสามารถแสดงความเห็นได้ กรุณาเข้าสู่ระบบ