ภาพกิจกรรม


ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครชุม เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับนายกเทศมนตรีเมือง

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครชุม เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับนายกเทศมนตรีเมือง

วันที่ 14 ธ.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ธนาคารออมสิน สาขานครชุม โดยนายศุภศักดิ์ ท้าวศรีชัย ผู้จัดการสาขานครชุม พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับนายชัยวัฒน์ ศุภอรร

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการ สาขากำแพงเพชร พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการ สาขากำแพงเพชร พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 ธ.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยนายนพรัตน์ นาทอง ผู้จัดการสาขากำแพงเพชร พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายก

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปะ ระดับภาค เข้าพบ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปะ ระดับภาค เข้าพบ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 ธ.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย เทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน และนายธานินทร์ พิลึก ครูโรงเรียนเทศบาล 2 นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระ

กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการดันเก็บหญ้าบนถนนสาธารณะที่มีหญ้าขึ้นเป็นจำนวนมาก ถนนเทศบาล 1 ซอย 12

กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการดันเก็บหญ้าบนถนนสาธารณะที่มีหญ้าขึ้นเป็นจำนวนมาก ถนนเทศบาล 1 ซอย 12

วันที่ 14 ธ.ค. 2561

    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการดันเก็บหญ้าบนถนนสาธารณะที่มีหญ้าขึ้นเป็นจำนวนมาก ถนนเทศบาล 1 ซอย 12