ภาพกิจกรรม


กองการช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง ถนนเทศา 1 ซอย 11 ซอย 3 และถนนราชดำเนิน 1 ซอย 7

กองการช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง ถนนเทศา 1 ซอย 11 ซอย 3 และถนนราชดำเนิน 1 ซอย 7

วันที่ 19 ส.ค. 2562

    วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ