ภาพกิจกรรม


การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2561

การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ 13 ธ.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองกำแพงเ

การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนธันวาคม 2561

การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศ

กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการประดับตกแต่งดอกไม้ ต้นไม้ บริเวณเสาหลักเมือง

กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการประดับตกแต่งดอกไม้ ต้นไม้ บริเวณเสาหลักเมือง

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการประดับตกแต่งดอกไม้ ต้นไม้ บริเวณเสาหลักเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนวัดกะโลทัยและโรงเรียนกำแพงเพชร

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนวัดกะโลทัยและโรงเรียนกำแพงเพชร

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนวัดกะโลทัยและโรงเรียนกำแพงเพชร ตามการแจ้งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร