ภาพกิจกรรม


กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการออกปฏิบัติงานดูดเลนที่ถนนชากังราว

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการออกปฏิบัติงานดูดเลนที่ถนนชากังราว

วันที่ 26 มิ.ย. 2562

    วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ