ภาพกิจกรรม


การประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทงธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2562

การประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทงธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2562

วันที่ 11 ต.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายชัยว

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนตุลาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 11 ต.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม