ภาพกิจกรรม


กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกปฏิบัติงานดูดเลนท่อระบายน้ำ ถนนชากังราว

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกปฏิบัติงานดูดเลนท่อระบายน้ำ ถนนชากังราว

วันที่ 26 เม.ย. 2562

    วันที่ 26 เมษายน 2562 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแ

ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแซะดิน ทำความสะอาดบริเวณถนนริมปิง

ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแซะดิน ทำความสะอาดบริเวณถนนริมปิง

วันที่ 26 เม.ย. 2562

    วันที่ 26 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข