งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดทำป้ายปิดประกาศเลือกตั้งฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 106 ครั้ง


    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดทำป้ายปิดประกาศเลือกตั้งฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อย


ภาพกิจกรรม