คนเก่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 96 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้

1. การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์. ได้รับรางวัล เหรียญทอง.

2. การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก. ได้รับรางวัล เหรียญทอง.

3. การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์. ได้รับรางวัล เหรียญทอง.

4. การแข่งขันทักษะงานเชื่อมโลหะ. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง.

5. การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ(งานตะไบ) ได้รับรางวัล ชมเชย

6. การแข่งขันประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ชมเชย


ภาพกิจกรรม