ฝ่ายรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูแลความสะอาด บริเวณสันเขื่อนริมแม่น้ำปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 64 ครั้ง


    วันที่ 11 กุมภาพันธ์2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูแลความสะอาด บริเวณสันเขื่อนริมแม่น้ำปิง