กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสวนโซน A และดำเนินการกวาดเก็บใบไม้


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 50 ครั้ง


    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสวนโซน A และดำเนินการกวาดเก็บใบไม้


ภาพกิจกรรม