โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและแนะนำการปฏิบัติตัวในชุมชนวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 205 ครั้ง


    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและแนะนำการปฏิบัติตัวในชุมชนวัดคูยาง


ภาพกิจกรรม