โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 25 ครั้ง


    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติภู่ขจร เทศบาล 1 เทศบาล 2 และเทศบาล 3


ภาพกิจกรรม