กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเก็บขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งริมถนนข้างคันคลองหลังสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 28 ครั้ง


    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเก็บขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งริมถนนข้างคันคลองหลังสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม