นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ วัดบาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 175 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 3 นครสวรรค์ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกถวายให้ความรู้ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด และโรควัณโรค ให้แก่พระภิกษุ ณ วัดบาง ประจำปี 2562 โดยมีนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม