งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างถนน ด้านหน้าและด้านในโรงพยาบาลกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 275 ครั้ง


    วันที่ 6 มีนาคม 2562 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างถนน ด้านหน้าและด้านในโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม