พิธีเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัวชากังราว


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 444 ครั้ง


    วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารคลินิกหมอครอบครัวชากังราว โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัวชากังราว พร้อมด้วย นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้ไปร่วมแสดงความยินดี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง


    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโครงการ “No walk-in OPD” รพ.กำแพงเพชร จัดคลินิกหมอครอบครัวเต็มพื้นที่อำเภอเมือง ใน รพ.สต. 16 แห่ง ลดเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารอคอย และลดแออัดในโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประชาชนพึงพอใจและมั่นใจเข้าถึงบริการ สามารถลดจำนวนผู้ป่วยนอกจากเขตอำเภอเมืองได้วันละ 300 คน


    พร้อมให้ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิด“คลินิกหมอครอบครัว” เต็มพื้นที่ทุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมือง ทั้ง 16 แห่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ในโครงการ “No walk-in OPD” เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอเมือง เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่คลินิกหมอครอบครัว ให้การดูแลแบบองค์รวมโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ได้รับการรักษาใกล้บ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป เช่น ท้องเสีย ปวดหัว ไข้หวัด เป็นต้น และหากพบว่าเป็นโรคที่มีอาการซับซ้อน ก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ทันทีโดยมีช่องทางด่วนพิเศษให้ผู้ป่วยเพื่อความสะดวก ทำให้ลดจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ รพ.กำแพงเพชร จาก 1,400 คนต่อวัน เหลือเพียง 1,100 คนต่อวันและลดเวลารอคอยจากเดิมต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่เมื่อเข้ารับบริการที่คลินิกหมอครอบครัวใช้เวลาเพียง 40 นาที นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาลได้อีกด้วย ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอยู่ที่ 943.85 บาทต่อรายแต่ถ้าไปใช้บริการที่คลินิกหมอครอบครัวจะอยู่ที่ 221 บาทต่อรายซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 60 ล้านบาท

    

    ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชากร 1:10,000 คน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาล และผู้ป่วยต้องใช้เวลานานรอพบแพทย์ คลินิกหมอครอบครัวจะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ใกล้บ้าน เหมือนญาติสนิทจากแพทย์และทีมสหวิชาชีพ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารอคอยการรักษา โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายให้มีคลินิกหมอครอบครัว 1,170 ทีม ขณะนี้ ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนทั้งหมด 995 ทีม ครอบคลุมประชากร รวม 10,234,076 คนภาพกิจกรรม