กองช่างและกองคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเปิดจองล็อคขายสินค้าเทศกาลฤดูร้อน ท่องเที่ยวเมืองกำแพง ณ.เกาะกลางน้ำปิง และกองสาธารณสุขได้ร่วมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการค้า


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 279 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2562 เวลา 9:30 น. กองช่างและกองคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเปิดจองล็อคขายสินค้าเทศกาลฤดูร้อน ท่องเที่ยวเมืองกำแพง ณ.เกาะกลางน้ำปิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 และกองสาธารณสุขได้ร่วมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าให้มีความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคราคาสินค้าที่เป็นธรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ ณ.บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง อีกด้วยภาพกิจกรรม