งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุชากังราว ไฟไหม้ป่าบริเวณ ถ.ประชาหรรษา ซอย 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง


    วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 01.00 น.ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุชากังราว ไฟไห้มป่าบริเวณ ถ.ประชาหรรษา ซอย 2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้นโพธิ์นำรถยนต์ดับเพลิง 106 ศูนย์แม่ปิงนำรถบรรทุกน้ำ204 ออกปฏิบัติหน้าที่ ผลปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อย


ภาพกิจกรรม