กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการทำจุดลงเรือจอด Jet Ski ภายในเกาะกลางแม่น้ำปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 31 ครั้ง


    วันที่ 15 มีนาคม 2562 กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการทำจุดลงเรือจอด Jet Ski ภายในเกาะกลางแม่น้ำปิง


ภาพกิจกรรม