ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการดูแลความสะอาด บริเวณชุมชนในเขตเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 29 ครั้ง


    วันที่ 15 มีนาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการดูแลความสะอาด บริเวณชุมชนในเขตเทศบาล และทำความสะอาด รถขยะ เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ภายหลังดำเนินงานเสร็จ


ภาพกิจกรรม